نیاد کانادا و ایران برگزار میکند
بازارچه نوروزی شامل رقص از مناطق مختلف و اوازو و موسیقی و دی جی ارش و برنامه مخصوص کودکان و خوراکهای لذیذ ایرانی میباشد.  کلیه بیزینس های قانونی اجازه شرکت در این بازارچه را دارند و هیچ کونه محدودیتی برای انها در نظر گرفته نشده است هرچه زودتر تا وقت با قیست میز خود را اجاره کنید .
زمان:5-11
مکان: Chief Mathias Recreation Centre , 100 Capilano Road North Vancouver
تاریخ: 17 مارچ 2019