بازگشایی مدارس و اشنا شدن با قوانین جدید مبارزه با کووید 19 Back to school and challenges with the COVID-19 for students and parents

Canadian Iranian Foundation presents: Back to school and challenges with
the COVID-19 for students and parents. by Sohaila Ansari the School
Settlement Canceller for immigrants.

Canadian Iranian Foundation is inviting all the parents who have
questions in this regards to attend and ask their questions.This is a
free event, in Persian and on Zoom application.

To Register call CIF’s Voice Mail: 604-800-1977 or E-Mail:
admin@cif-bc.com so the Zoom link can be send to you. Or check the link
on the website www.cif-bc.com or CIF’s FB.

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/81547883153?pwd=RGt6eWFPVktwWCtOWVVURnhhSEh3QT09

Time: 6:00 PM

Date: August 28th. 2020

بنیاد کانادا و ایران برگزار میکند

بازگشایی مدارس و مواجه شدن با قوانین جدید مبارزه با کووید 19.

توسط سهیلا انصاری مشاورمدارس برای مهاجرین.

این برنامه بزبان فارسی و رایگان بوده و در اپلیکشن زوم اجرا خواهد شد

برای نام نویسی و شرکت در این برنامه با پیام گیر بنیاد –

604-800-1977 ویا

e-mail:admin@cif-bc.com

تماس حاصل فرمایید تا لینک برنامه برایتان ارسال گردد.ویا از طریق لینک فیس
بوک بنیاد کانادا و ایران به این برنامه وارد شوید

تاریخ 28 اگست 2020

ساعت برنامه 6 بعد از ظهر